Bezpłatne konsultacje z matematyki dla mieszkanek Bursy nr 1

Zauważyliśmy, że wśród mieszkanek Bursy są osoby, które potrzebują specjalistycznej pomocy w zakresie matematyki. Pomocy wynikającej z niezrozumienia danego materiału,  czy też poprawienia oceny. Dlatego też od 29 marca 2017 roku w naszej Bursie, dwa razy w tygodniu, będą odbywały się bezpłatne konsultacje z matematyki.
Zajęcia prowadzić będzie Pani Irena Wiklik, nauczycielka matematyki, która na stałe pracuje w jednym z warszawskich Liceów Ogólnokształcących, gdzie uczy matematyki, ma zarówno doświadczenie w przygotowywaniu do matury, jak i kwalifikacje do pełnienia funkcji egzaminatora na maturach.

Konsultacje odbywać się będą w pokoju 301 na III piętrze w poniedziałki w godzinach 17.00-20.00 oraz we środy w godzinach 17.00-20.00.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy prosimy, by wcześniej zapisywały się w pokoju nauczycielskim, tak by czas nauczyciela konsultanta był efektywnie wykorzystany.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane wychowanki.