11 listopada 1918r. był dniem, w którym ziściły się marzenia milionów Polaków o niezależności i suwerenności. Zakończenie I wojny światowej rozejmem w Compiegne i, co należy szczególnie podkreślić, symboliczne przekazanie naczelnego dowództwa sił zbrojnych Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną uświadomiły Polakom koniec 123-letniej zależności od obcych mocarstw. Święto narodowe pokazuje, że należy cenić życie w kraju swobody i wolności, które wywalczyły dla nas poprzednie pokolenia. W pamięć powinny nam zapaść słowa Marszałka: ,,Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Aleksandra Wieteska wychowanka grupy I

 fot. Anna Daszkiewicz, Maria Przybysławska, Amelia Spas, Amelia Bursztyka