Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wychowankom, pracownikom i gościom za udział w tegorocznej  akcji Towarzystwa Nasz Dom "Góra Grosza" organizowanej w Zespole Placówek Europejki Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie. Razem udało nam się zebrać  kwotę 210,88 na potrzeby dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Koordynator akcji

Irena Czerepak