Nowe zasady organizacji pobytu w Bursie w roku szkolnym 2021/2022

informacja ogólna >>>

informacja dla wychowanek >>>

informacja dla rodziców >>>

 

Procedura dla wychowawców 1.09.2020.docx

Procedura organizacji pracy kuchni 1.09.2020.docx

Procedura organizacji pracy personelu sprzątajacego.1.09.2020 r..docx

Procedura podejrzenia zakazenia w bursie 1.09.2020.docx

Procedura postępowania prewencyjnego_1.09.2020 Bursa.docx

 

 

 

 

Droga Wychowanko,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie, innym wychowankom oraz naszym pracownikom proszę o zastosowanie się  do poniższych zaleceń:

 • Zgłoś wychowawcy, ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeśli poczujesz się źle podczas pobytu w Bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj maseczki ochronne i dezynfekuj ręce.
 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami Bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. Jednorazową maseczkę po zdjęciu włóż do zamkniętego kosza. Maseczkę wielokrotnego użytku regularnie pierz w temperaturze min. 60 stopni.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób- rekomendowany dystans to min. 2 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką- zużytą chusteczkę jak najszybciej wrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymywany w czystości i higienie.
 • Jeśli to możliwe często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju- załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do kosza na śmieci.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem oraz dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 • W każdej łazience, w holu, przy stołówce i przed wejściem do bursy są rozmieszczone dozowniki do dezynfekcji rąk.
 • W przypadku braku maseczki otrzymasz ją od wychowawcy.

                       

                                                                                             Henryk Głuski


PROCEDURA

dla wychowanek  w związku z pobytem  w Zespole Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie Bursie Nr 1.

 1. Przed wejściem do bursy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. Na terenie ZP EDSM (poza pokojem i łazienką) obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
 3. Jeżeli nie masz maseczki zgłoś się do wychowawcy.
 4. Płyn do dezynfekcji znajduje się przed wejściem do budynku, w holu budynku, przed stołówką i w każdej łazience.  
 5. W łazienkach zapewniamy mydło w płynie oraz jednorazowe ręczniki.
 6. Wprowadza się ograniczenie co do ilości  wychowanek korzystających jednocześnie ze stołówki podczas  spożywania posiłków.
 7. Udostępnia się pomieszczenie świetlicy (sala nr 8) jako drugie miejsce spożywania posiłków.
 8. Zawiesza się wydawanie posiłków w systemie tzw. „szwedzkiego stołu”
 9. Ogranicza się możliwość korzystania z pokoi socjalnych.
 10. Korzystając z pokoju socjalnego należy mieć własne naczynia i sztućce.
 11. W salach cichej nauki i sali telewizyjnej mogą jednocześnie przebywać w każdej z nich maksymalnie cztery osoby zachowując 2-metrowy dystans.
 12. Zabrania się (od poniedziałku do piątku) korzystania z aneksów kuchennych w celu przygotowania posiłku.  Można zagotować wodę na kawę czy herbatę lub skorzystać ze znajdujących się tam  desek  do prasowania.
 13. Wychowankom będzie mierzona temperatura.  
 14. Przed wyjściem z bursy klucz od pokoju należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. (półka w holu bursy)
 15. Wychowanka nie zostanie przyjęte do bursy, jeśli występuje, jeden z następujących stanów:

                     - wychowanka  ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 38°C;

                     - wychowawca  zaobserwował u wychowanki katar, kaszel, kichanie;

                     - wychowanka miała kontakt z osobą zakażoną lub osobą przebywającą na  kwarantannie.

 1. Osoby odprowadzające wychowanki   będą mogły  wejść  do bursy jedynie w celu dostarczenia bagażu.
 2. Wstrzymuje się do odwołania odwiedziny u wychowanek, w tym osób udzielających korepetycji.
 3. Każdorazowo po przyjściu do bursy wychowanka ma obowiązek zameldować swoje przybycie wychowawcy.
 4. Przed posiłkiem należy obowiązkowo umyć i zdezynfekować ręce.
 5. Posiłki będą wydawane w następujących godzinach.

 

Śniadania: 630- 815

Obiady:    1400- 1630

Kolacje:    1800- 1930

 

 1. Do stołówki wychowanki wchodzą w maseczkach, po posiłki podchodzą zachowując odstęp 1,5m. 
 2. Wychowanki pobierają bezpośrednio od osoby wydającej posiłki tacę, sztućce oraz przygotowane porcje żywieniowe (na czas zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości korzystania ze szwedzkiego stołu)
 3. Kuchnia przygotowuje posiłki mięsne oraz wegetariańskie wg wcześniejszych zgłoszeń wychowanek.
 4. Każda wychowanka, o ile to możliwe, zajmuje  miejsce przy oddzielnym stoliku.
 5. W stołówce wychowanki zdejmują  maseczki  dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku, po konsumpcji  zakładają je ponownie.
 6. Po spożyciu posiłku wychowanki korzystające ze stolika w stołówce odnoszą tacę z naczyniami do okienka zmywaka. Wychowanki korzystające ze stolika w świetlicy odnoszą tacę z naczyniami na wystawiony w tym celu przed świetlicą wózek na naczynia.
 7. Stoliki oraz krzesła w stołówce dezynfekowane są po każdej osobie korzystającej z tego miejsca.
 8. Wejść i wyjść z ZP EDSM można wyłącznie przez recepcję bursy.
 9. Można korzystać z dziedzińca bursy, w tym z siłowni plenerowej.
 10. Jeśli podczas pobytu w bursie wychowanka poczuje się źle, w szczególności gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić to wychowawcy, który wdraża stosowne procedury.
 11. Do dyspozycji wychowanek jest pralnia na piętrze.  Deski do prasowania dostępne są  w pokojach socjalnych na I i II piętrze.  W tych pomieszczeniach   może przebywać  tylko jedna osoba.
 12. Szczególną ostrożność należy zachować w środkach komunikacji miejskiej.

                                                                           

                                                                                              Henryk Głuski

 

 

 


 

Rodzicu,

 • Przekaż wychowawcy bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa  mogła zapewnić wychowance odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 • Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Pozostaw wychowawcy bursy  aktualny numer telefonu do kontaktu. 

 

 

                                                                                              Henryk Głuski