Pobierz oświadczenie tutaj .doc

Warszawa,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyrażam zgodę na zwolnienie mojej córki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię i nazwisko


szczegóły dotyczące zwolnienia (termin, godziny wyjścia i powrotu do bursy, miejsce docelowe, środki bezpieczeństwa jakie rodzic/opiekun prawny zapewnia)


Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za pobyt mojej córki poza bursą oraz za jej bezpieczny powrót do bursy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis rodzica/opiekuna prawnego


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer dowodu osobistego
Wiarygodność podpisu stwierdzam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .