Regulamin Biblioteki

  1. Ze zbiorów biblioteki bursy mają prawo korzystać wszystkie wychowanki i pracownicy placówki

 

  1. Czytelnicy odpowiadają materialnie za uszkodzone, zniszczone książki

 

  1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić do biblioteki taką samą pozycję albo inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza

 

  1. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca

 

  1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenia prolongaty na wypożyczoną książkę

 

  1. Obowiązek całkowitego rozliczenia z wypożyczonych książek i uregulowania wszystkich zobowiązań przypada na tydzień przed końcem roku szkolnego

 

  1. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków