Regulamin korzystania z posiłków

 

  1. Obowiązkiem każdej wychowanki jest wykupienie wyżywienia poprzez wniesienie opłaty do 5-tego dnia każdego miesiąca. Nie płaci się za wyżywienie za czas pobytu w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim, jeśli zostały zgłoszone. Dni spędzone na wycieczce szkolnej oraz inne dni nieobecności w bursie w celu odliczenia opłaty za wyżywienie należy zgłaszać wychowawczyni z dwudniowym wyprzedzeniem.
  2. Nieuiszczenie w terminie odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie może spowodować skreślenie z listy wychowanek.
  3. Warunkiem odliczenia opłaty za całodzienne wyżywienie jest poinformowanie placówki z dwudniowym wyprzedzeniem o nieobecności. Nie ma możliwości odliczania pojedynczych posiłków.
  4. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka, do której wchodzi się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich, w kapciach.
  5. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki, ani konsumować w pokojach podstawowych posiłków.
  6. Dla wychowanek wracających z zajęć w godzinach późniejszych posiłki są przechowywane w kuchni.
  7. W stołówce obowiązuje samoobsługa, wychowanki pełnią dyżury porządkowe podczas kolacji.
  8. Śniadania i kolacje serwowane są w formie szwedzkiego stołu. Zakazuje się wynoszenia ze stołówki żywności przed upływem końca czasu serwowania posiłku, wyjątek stanowi drugie śniadanie do szkoły.